Upozornenie 
Skôr ako začnete používať túto webovú lokalitu, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky používania (ďalej len „Podmienky“).      
Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s uvedenými Podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú lokalitu. Spoločnosť ProfiPoter, s.r.o. a Doco desing & TIF si vyhradzuú právo podľa potreby kedykoľvek zmeniť Podmienky. Odporúčame Vám preto priebežne sledovať zmeny Podmienok, keďže sú pre Vás ako užívateľov záväzné.
 

 


Ochrana dát a osobných údajov 
Všetky osobné údaje odoslané spoločnosti ProfiPoter, s.r.o. prostredníctvom formulárov alebo dotazníkov z tejto webovej lokality slúžia výlučne pre našu potrebu. Spoločnosť ProfiPoter, s.r.o. garantuje, že s Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať v zmysle platných zásad ochrany osobných údajov.
 

 

Autorské práva – copyright 
Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty na tejto webovej lokalite sú chránené autorskými právami. Spoločnosť ProfiPoter, s.r.o. a Doco desing & TIF umožňuje prezeranie a preberanie akýchkoľvek materiálov a dokumentov z tejto lokality na osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa však akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo na komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty alebo texty bez vedomia a súhlasu spoločnosťi ProfiPoter, s.r.o. a Doco desing & TIF. Niektoré stránky tejto lokality obsahujú údaje a informácie chránené autorskými právami tretej strany.
 

 
Všeobecné 
Táto webová lokalita bola pripravená a zrealizovaná so špeciálnou starostlivosťou. Napriek tomu Doco desing & TIF nie sú schopný
zaručiť pravdivosť uvedených informácií so 100%-nou istotou. Doco desing & TIF nepreberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené priamo alebo nepriamo používaním týchto stránok.
 
 

 
     

Vaše IP je 100.26.176.111